Inloggen
Winkelmandje

Privacy Policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel
waarvoor u ze heeft verstrekt, in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet.

Naam bedrijf: Sporttrader B.V.
Inschrijfnummer KvK: 50083899
BTW-nummer: NL822730352B02

Via onze webwinkel verwerken wij persoonsgegevens. Sporttrader acht een
zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit
betekent onder andere dat:


 • We duidelijk vermelden met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dat doen we via de privacyverklaring op deze pagina. De voornaamste reden is om onze overeenkomst met jou goed te kunnen uitvoeren en om je te informeren over onze (nieuwe) producten en diensten;
 • We onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • We je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • We passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • We je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
 • Sporttrader is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.


Gebruik van persoonsgegevens


Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen we bepaalde gegevens van jou als
bezoeker. We bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde
dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te
verwerken.

We gebruiken de volgende persoonsgegevens:
 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 •  E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres


Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet je je eerst registreren. Na
registratie bewaren we via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou
opgegeven persoonsgegevens. We bewaren deze gegevens, zodat je deze niet elke
keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat we je kunnen contacteren in het kader van
uitvoering van de overeenkomst.

We zullen de aan je gebruikersnaam gekoppelde gegevens aan derden verstrekken
als dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met
ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of
misbruik van onze webwinkel kunnen we persoonsgegevens aan de bevoegde
autoriteiten overhandigen.

Klantgegevens beheren


Binnen onze webwinkel kan je doormiddel van registratie toegang krijgen tot een
beheeromgeving waar je zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling


Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken we voor de afhandeling daarvan
gebruik van je persoonsgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om de
overeenkomst te kunnen uitvoeren, namelijk om het bij jou te kunnen bezorgen en
dat er een correcte betaling plaatsvindt. Dit betreft dan ook de grondslag voor
verwerking. Indien het nodig is voor een goede afhandeling, kunnen we je
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in
deze privacyverklaring.

Reclame


We kunnen je, naast de informatie op onze website, ook per e-mail op de hoogte
brengen van onze nieuwe producten en diensten.
Als je ons via het web je postadres meedeelt, kun je van ons periodieke mailings
ontvangen indien toestemming gegeven, met informatie over producten en diensten.
Als je dergelijke mailings niet meer wenst te ontvangen, kun je contact met ons
opnemen op het hieronder vermelde adres. In onze commerciële e-mails maken we
gebruik van zogeheten 'tracking-pixels'. Aan de hand van een dergelijke pixel kunnen
we zien of een e-mail gelezen wordt en aan de hand daarvan kunnen we
toekomstige mailings beter aan je wensen aanpassen.
Als je ons je telefoonnummer meedeelt via het web, kan ons bedrijf telefonisch
contact met je opnemen met betrekking tot informatie over onze producten en onze
diensten. Indien je dergelijke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, kun je
contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres.
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die
nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval zullen we contact met je
opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op
de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van
persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden je deelname te weigeren.

Contactformulier en nieuwsbrief


We bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een
contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag
te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je
ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de
inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling
daarvan.
We bieden een nieuwsbrief waarmee we geïnteresseerden willen informeren over
onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt
afmelden. Je e-mailadres wordt slechts met je expliciete toestemming toegevoegd
aan de lijst van abonnees.

Publicatie


We publiceren je klantgegevens niet.

Cookies


In onze webwinkel wordt gebruikgemaakt van cookies. Ook via derden die door ons
zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer je onze webwinkel voor het
eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin we je uitleggen waarom we
cookies gebruiken. Je verdere gebruik van onze webwinkel vatten we op als
toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te
schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze
website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen hebben we
afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben we
geen volledige controle over wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de
cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Zie voor meer informatie over deze
applicaties en hoe zij met cookies omgaan de privacyverklaringen van deze partijen
(let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).


Advertenties


Onze webwinkel toont advertenties. Hiervoor geeft je toestemming via de
cookiemelding.

Verstrekking aan derden


We kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners zoals bezorgpartners,
leveranciers, reparateurs, betaalpartners, IT dienstverleners partijen die reviews
verzamelen. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. We
hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. In onze
webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de
beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.
Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel
gebruiken. We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om
afspraken te maken over de omgang met onze data. Tevens hanteren wij de
privacyvriendelijke instellingen van Google analytics voorgeschreven door de
autoriteit persoonsgegevens.

Wie hebben toegang tot jouw gegevens?


Data wordt enkel doorgegeven aan andere partijen indien dat noodzakelijk is. Hierbij
kun je denken aan onze vervoerders, leveranciers, reparateurs, betalingspartners, IT-
dienstverleners en reviewverzamelaars. Partijen zoals media- en advertentiebureaus,
onderzoeksbureau of data managementplatforms komen alleen in beeld zodra we je
persoonlijk willen adviseren of gerichte advertenties willen laten zien op basis van
jouw interesses. Tevens zijn we verplicht wanneer een verdachte situatie zich
voordoet gegevens te delen met overheidsinstanties. Indien andere partijen toegang
krijgen tot jouw gegevens is dit enkel om een dienst te leveren namens ons.

Beveiliging


We nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang
tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen we de volgende
maatregelen:
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer (SSL)) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Met partijen die persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken hebben wij verwerkingsovereenkomsten gesloten.

 

Bewaartermijnen


De hierboven beschreven gegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is om je
bestellingen af te handelen, inclusief garantie en wettelijk verplicht is. Een keer per
jaar verwijderen wij alle gegevens ouder dan zeven jaar. Gegevens worden dus
tussen de zeven en acht jaar bewaard. Hierbij houden wij het termijn van de fiscale
bewaarplicht aan. Gegevens worden langer bewaard indien hier toestemming voor is
gegeven, zoals voor een nieuwsbrief. De gegevens worden indien gewenst gewist,
tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). Je kunt bij ons ten alle tijden
aanvragen jouw gegevens te wijzigen, verbeteren aanvullen of te verwijderen.
Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan de pagina.

Websites van derden


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door
middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat
deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens
omgaan. We raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens
van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te
raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van je gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of
verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen
via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te
beperken of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een
gegevensexport op te vragen voor gegevens die we met jouw toestemming
gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens
door ons wilt laten beperken. Neem hiervoor contact op via de onderstaande
gegevens.

Om misbruik te voorkomen, kunnen we je daarbij vragen om je adequaat te
identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een
cookie, dien je een kopie van de cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze
terugvinden in de instellingen van je browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun
je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Indien je hier
hulp bij nodig hebt neem contact met de onderstaand gegevens
Bezwaar maken / klacht Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen we je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je
persoonsgegevens. Je kunt altijd bij ons zelf bezwaar maken indien gewenst. Op
grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je
kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens
Twekkelerweg 263
7553 LZ Hengelo
Nederland
+31 (0)74 - 349 15 79
info@sporttrader.nl

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Het verdient aanbeveling om
deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte
bent.
241

Aanmelden nieuwsbrief

Fitwinkel - SubFooter - Kettler
Fitwinkel - SubFooter - Gymstick
Fitwinkel - SubFooter - Lifefitness
Fitwinkel - SubFooter - Proform
Fitwinkel - SubFooter - NordicTrack
Fitwinkel - SubFooter - Tunturi
Fitwinkel - SubFooter - Flow Fitness
Fitwinkel - SubFooter - Finnlo
© 2017 Fitwinkel B.V. Alle rechten voorbehouden

Beoordeling 9.1 gebaseerd op 88 individuele klant beoordelingen op Trustpilot

Vragen? Wij helpen
u graag
verder!
Fitwinkel - CopyFooter - iDeal
Fitwinkel - CopyFooter - Mistercashe
Fitwinkel - CopyFooter - Visa
Fitwinkel - CopyFooter - Mastercard
Fitwinkel - CopyFooter - Paypal
Fitwinkel - Copyfooter - AfterPay

Winkelmandje

Filter